UltraBoost Light 23 Like auth / Rep 11 (Bảo Hành Trọn Đời)

Cũng như những dòng Ultra boost trước mà GOO đã từng bán nhiều năm qua cho đến nay. UltraBoost Light 2023 Like Auth hàng GOO sử dụng đế Boost thật nén từng hạt như chính hãng. Bảo đảm đem lại cảm giác êm ái bật nảy hoàn trả năng lượng tuyệt vời cho khách hàng trải nghiệm

Cam đoan đế sử dụng boost nén. Nếu là boost đúc đền tiền X4 lần sản phẩm